Samen sterk in Wapeningsstaal

Eén gezicht en één stem, dat is wat de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN) wil zijn voor haar aangesloten leden.

Vereniging Wapeningsstaal Nederland

We benaderen de thema’s waar wij voor staan vanuit drie pijlers; techniek, opleidingen en promotie
Techniek

Techniek

Techniek vormt één van de speerpunten van de vereniging. Eenduidigheid in techniek en normen binnen het vakgebied worden gevolgd, bewaakt en gedeeld met de leden en de markt. Ook volgen wij ontwikkelingen nauwgezet. 

Meer over techniek
Opleidingen

Opleidingen

Wij vinden het belangrijk dat er opleidingen beschikbaar zijn voor betonstaalverwerkers. Opleidingen is daarom één van de pijlers van VWN. Wij stellen - in samenwerking met onze partners - verschillende opleidingen beschikbaar.

Meer over opleidingen
Promotie

Promotie

Wapenen in beton is een bijzonder mooi vak in al haar onderdelen. De commissie Beeldvorming en Promotie heeft als missie dit meer, duidelijker en beter onder de aandacht te brengen bij mensen in de branche en daarbuiten.  

Meer over promotie

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden