Techniek

Wapeningsstaal is een noodzakelijk en niet weg te denken onderdeel van betonconstructies. "Zonder wapening geen beton", is een gevleugelde uitspraak binnen de branche. Het niet definitief zichtbaar zijn van de eindproducten is een fenomeen binnen het vakgebied beton dat niet is weg te nemen. Dit maakt het vak desalniettemin technisch reuze interessant.

Techniek in de wapeningsstaalsector

Het fabriceren van staal, walsen, knippen, buigen en vlechten in al zijn facetten zijn allemaal zaken met een hoog technisch gehalte. Het eindproduct op de bouwplaats is slechts een klein onderdeel van een in hoge mate geïndustrialiseerd vak.

Binnen de VWN zijn leden actief op het gebied van wapening- en prefabcentrales, vlechtbedrijven, producenten, engineering en toelevering diverse producten voor het beheersen van processen in deze keten. Een kleine opsomming van een aantal onderdelen geeft de diversiteit van deze specifieke bedrijfskolom aan. Hierbij valt te denken aan:

 • betonstaal
 • bouwstaalmatten
 • rolmatten
 • spinmatten
 • prefab
 • koppelingen
 • stekkenbakken
 • hijsmateriaal 
 • lasmaterieel 
 • supportliggers
 • vlechtdraad
 • software

Commissie techniek

Techniek vormt één van de speerpunten van onze vereniging. Eenduidigheid in techniek en normen binnen het vakgebied worden nauwlettend gevolgd en bewaakt. Dit delen wij met onze leden en de markt. Ook volgen wij ontwikkelingen nauwgezet. De commissie techniek houdt zich bezig met allerhande ontwikkelingen op normengebied binnen de NEN en de daaruit voortvloeiende BRL's. Ook in Europa heeft VWN via het NEN de kennis over de laatste technische ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Naast het volgen van de normen houdt de commissie zich onder andere bezig met diverse technische onderdelen, waaronder hijsvoorzieningen, machines, veiligheid en kwaliteit. 

Alles voor de branche

Interessante informatie over de branche

Voor de branche

Betonstaal is een essentiële schakel in het vervaardigen van betonnen elementen. De betonstaal-branche, of sector, kunnen we in een aantal stappen onderverdelen.

Hierin maken we onderscheid in elementen van het gehele proces van de verschillende disciplines. Natuurlijk zijn er bedrijven en ook leden van de VWN die meerdere disciplines uitvoeren

De branche uitgelegd

Partners

Er zijn verschillende bedrijven en organisaties waar VWN nauw mee samenwerkt. Dat zijn geen leden, maar overkoepelende en aanverwante organisaties waar wij kennis en  informatie mee uitwisselen. 

Maak kennis met verschillende partners zoals de Betonlexicon, de Betonvereniging, RBW, AFNL, het Betonhuis, de NEN en de KIWA.

Meer over onze partners