Concrefy

Concrefy (voorheen B|A|S Research & Technology) werkt samen met haar klanten aan mogelijkheden om duurzamere materialen te ontwikkelen, bouw- en productieprocessen verder te industrialiseren en informatiestromen te digitaliseren. Concrefy beschikt over een zeer modern laboratorium voor testen aan beton, asfalt, grondstoffen, recyclinggranulaat en metalen. Onze concepten combineren betontechnologie, moderne (meet-)technieken en data-analyse. Concrefy ontwikkelt 'Decision Support Tools' (DST) waarmee bouwende partijen in één oogopslag inzicht en controle krijgen. Een transitie van 'meten om te weten', naar 'meten om te sturen'.

Onderzoek metalen

Het laboratorium van Concrefy is gespecialiseerd in onderzoeken aan wapeningsstaal en aanverwante producten voor de betonbouw. Voor staalproducenten voeren we verificatieonderzoeken uit aan het wapeningsstaal. Voor buigcentrales en betonfabrieken zijn het onderzoeken aan constructieve lasverbindingen, procescontroles aan gericht wapeningsstaal en ook testen op gelaste verbindingen. Dit kunnen handmatig gelaste verbindingen zijn of machinaal gelaste producten zoals wapeningsnetten, tralieliggers of spiraalwapening.

Procescontrole wapeningsstaal

Voor procescontroles aan wapeningsstaal beschikken we over een uniek web portaal dat onze klant helpt bij het tijdig uitvoeren van de controles en tevens overzichten van gekwalificeerde lassers en richtapparatuur biedt die door de certificatie-instellingen vereist worden.

Wij geven op het juiste moment monsternemingsadviezen, zorgen dat monsters opgehaald worden en vervolgens binnen enkele dagen getest en gerapporteerd. De resultaten worden voorzien van een beoordeling en eventueel een advies. Ook worden de overzichten van lassers en richtapparatuur op het web portaal automatisch geactualiseerd.

De producent kan zich hierdoor richten op zijn productie terwijl de kwaliteitsaspecten automatisch beheerd worden.

Mechanische verbindingen

Ons laboratorium behoort wereldwijd tot een selecte groep van laboratoria die in staat zijn om testen uit te voeren aan mechanische verbindingen en eindverankeringen voor wapeningsstaal volgens internationale normen zoals ISO 15835.

Wij voeren deze testen uit voor producenten van deze doorkoppelsystemen, maar ook voor aannemers en andere verwerkers van deze producten. Hierbij beoordelen wij op basis van statische-, dynamische- en cyclische belastingen of de producten aan alle eisen voldoen om toegepast te worden in bruggen, viaducten, energiecentrales, stuwdammen, hoogbouw of stadions.

Voor onze klanten is het bij deze onderzoeken van belang dat ze snel over testresultaten kunnen beschikken, omdat het wel of niet verwerven van een opdracht hier vaak van afhangt. Met ons team van ervaren medewerkers en geavanceerde testapparatuur zorgen we dat onze klanten binnen enkele dagen hun testresultaten hebben.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijkt u dan op onze website www.concrefy.com of bel ons op 077 8507222.

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden