Waarom lid worden?

Profiteer van meer kwaliteit in de wapeningsstaalsector

Het is hard werken voor de wapeningsstaalsector. Dat hoeven wij jou niet te vertellen. Maar juist daarom is het belangrijk gezamenlijk naar buiten te treden. Bijvoorbeeld met afspraken over de kwaliteit van het geleverde werk, professionaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  • Kwaliteit van betonstaalverwerking vraagt om duidelijk technische eisen om die te kunnen beoordelen.
  • De VWN is partij bij het vaststellen van beoordelingsrichtlijnen die worden gehanteerd door certificatie-instellingen.
  • Aandacht voor de vakbekwaamheid van de medewerkers en de arbeidsomstandigheden waaronder zij moeten werken. Op initiatief van de VWN is er een eigen A-blad ontwikkeld, net als een richtlijn voor het arbovriendelijk ontwerpen van wapening en een zogenaamde "hijswijzer".

Bij al deze activiteiten worden de leden betrokken. Voor de communicatie met de achterban wordt – naast de sectievergaderingen – gebruik gemaakt van ledenbulletins.

Hoe word je lid?

Aan de hand van een aantal lidmaatschapscriteria beslist de vereniging of jouw onderneming toegelaten kan worden als lid. De kosten van het lidmaatschap bestaat uit een basiscontributie en wordt eventueel verhoogd met een toeslag. De basiscontributie bedraagt per 1 januari 2023 € 1.575,00 per jaar excl. btw. Bedrijven die onder de CAO Bouwnijverheid vallen betalen voor de extra faciliteiten een toeslag van € 300,00 per jaar excl. btw.  De toeslag voor de sectie vlechtbedrijven is vooralsnog verwerkt in de CAO-toeslag.

Het aanvraagformulier lidmaatschap kun je hier downloaden.

Overige relevante downloads

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden