Voor de branche

Van fabricatie naar levering van wapeningsstaal

Betonstaal is een essentiële schakel in het vervaardigen van betonnen elementen. De betonstaal-branche, of sector, kunnen we in een aantal stappen onderverdelen. Hierin maken we onderscheid in elementen van het gehele proces van de verschillende disciplines. Natuurlijk zijn er bedrijven en ook leden van de VWN die meerdere disciplines uitvoeren.

Overzicht van de sector

In het onderstaande schema is een globaal overzicht van de sector/ branche weergegeven.

Stap 1: fabricatie

Het begint met het fabriceren van het wapeningsstaal. Dit gebeurt voor leveringen op rol, op staaf en als wapeningsnet.

Stap 2: verwerking

Deze basisproducten worden door knip- en buigcentrales verwerkt tot gevormde componenten (beugels, staven), die worden samengevoegd tot een wapeningselement.

Stap 3: samenstelling

Deze componenten worden door de betonstaalverweker samengesteld tot wapeningselementen die nodig zijn voor de betonconstructies (bijvoorbeeld fundaties, wanden, palen e.d.) om deze van sterkte te voorzien. Deze activiteiten worden door gespecialiseerde prefab lasbedrijven als ook door vlechtcentrales, of een combinatie hiervan, uitgevoerd.

Stap 4: levering

Vanzelfsprekend zijn er bij ons ook ondernemingen aangesloten die het staal leveren.

Verwante werkzaamheden

Ook zijn er leden aangesloten die toeleverancier zijn van hulpmiddelen, machines en computerprogrammatuur. 

Meer informatie

Meer over wapenings- en prefabcentrales, vlechtbedrijven en producenten van wapeningsstaal.

Alles voor de branche

Interessante informatie over de branche

Techniek

Techniek vormt één van de speerpunten van de vereniging. Eenduidigheid in techniek en normen binnen het vakgebied worden gevolgd, bewaakt en gedeeld met de leden en de markt.

Wij volgen ook de ontwikkelingen nauwgezet. De commissie techniek houdt zich bezig met allerhande ontwikkelingen op normengebied binnen de NEN en de daaruit voortvloeiende BRL's.

Meer over techniek

Partners

Er zijn verschillende bedrijven en organisaties waar VWN nauw mee samenwerkt. Dat zijn geen leden, maar overkoepelende en aanverwante organisaties waar wij kennis en  informatie mee uitwisselen. 

Maak kennis met verschillende partners zoals de Betonlexicon, de Betonvereniging, RBW, AFNL, het Betonhuis, de NEN en de KIWA.

Meer over onze partners