Wet Kwaliteitsborging

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) aangenomen. Het doel van deze wet is meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De invoering van deze wet heeft grote consequenties voor de bouw. Het is belangrijk om een goede voorbereiding te hebben. Certificering voor de BRL0507 kan hierbij helpen.

Stroomschema 
Het volgende stroomschema kan hierbij gevolgd worden:
1.Download de BRL0507
2. Aanmelden bij Kiwa inclusief gegevens. Leden van de VWN genieten van een voordeel bij certficiering. 
3. Afspraak maken met Kiwa inzake de certificering
4. Certificering!

N.b.: Een bedrijf moet een periode aantoonbaar kunnen maken dat de kwaliteit onder controle is. Dit is een periode van 3 maanden. Dit gaat vaak parallel met het ontwikkelen van het handboek en de systematiek. Zodra het bedrijf zover is, kunnen er vrij snel audits georganiseerd worden vanuit Kiwa. Er zal dus rekening gehouden moeten worden met een tijdsspanne van minimaal 4 maanden.  

Kijk voor meer informatie op de website van Kiwa. 

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden