Werkzaamheden

De wapeningsbranche is een actieve branche in de bouwwereld. Het bouwen van woningen, utiliteitbouw en infrastructuur zijn vaak complexe processen. Wapening is een essentieel en vrijwel onlosmakelijk onderdeel van beton en betonconstructies. Beton is een van de meest toegepaste bouwmaterialen met bijzonder veel mogelijkheden.

Wat doet de VWN voor jou?

De bouwsector is vanwege de veelzijdigheid een innovatieve sector en zo ook zijn er veel innovaties en ontwikkelingen in de wapeningssector. Wij proberen als VWN dan ook de veranderende omgeving goed in de gaten te houden en jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die in de sector plaatsvinden. Zo hebben we een aantal aandachtspunten waar jij profijt van hebt als lid van de VWN:

  • Onderwijs: samen met de opleidingsinstituten ontwikkelt de VWN nieuwe onderwijsprogramma’s om goed geschoold personeel te kunnen aantrekken.
  • Wij geven inzicht in ontwikkelingen in de arbeidsmarkt onder andere door een nauwe samenwerking met de AFNL.
  • Technische ontwikkelingen worden bijgehouden en besproken binnen de commissie Techniek.
  • Standaardvoorwaarden toegespitst op de sector
  • Branchearrangementen met hoge kortingen en op de sector toegesneden voorwaarden.
  • Vakdagen en workshops over actuele onderwerpen.
  • Via onze partner doen wij mee in cao-onderhandelingen.
  • Ondersteuning bij verbeteren van de arbeidsomstandigheden.
  • Ondersteuning bij activiteiten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo heeft de VWN bijvoorbeeld een standaard MVO-verklaring voor haar leden ontwikkeld.

Meer over ons

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Promotie

Wapenen in beton is een bijzonder mooi vak in al haar onderdelen. De commissie Beeldvorming en Promotie heeft als missie dit meer, duidelijker en beter onder de aandacht te brengen.

Er is veel te vertellen over het vak en er gebeurt veel ten aanzien van ontwikkelingen in onze dynamische sector. Lees meer over de werkzaamheden van de Commissie Beeldvorming en Promotie of sluit je ook aan!

Meer over promotie