Partners

Partners van de vereniging

Er zijn verschillende bedrijven en organisaties waar VWN nauw mee samenwerkt. Dat zijn geen leden, maar overkoepelende en aanverwante organisaties waar wij kennis en  informatie mee uitwisselen. 

Betonlexicon

Sinds jaren staat het BetonLexicon bekend als een vertrouwd naslagwerk, waarin een enorme hoeveelheid begrippen uit de cement- en betonwereld zijn opgenomen. Lees verder

Betonvereniging

De Betonvereniging is hét kennisnetwerk voor de (beton)bouw. Sinds de oprichting in 1927 is de Betonvereniging de bindende factor tussen overheden, bouwers, adviseurs en kennisinstituten. Lees verder

RBW (research betonwapening)

Samen met de RBW houdt de VWN zich bezig met de technische kant van het wapeningsvak.

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL)

De Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is een landelijke koepel van brancheorganisaties die actief zijn binnen de bouw en infra. Zij streeft onder andere naar verbetering van het imago van de gespecialiseerde aannemers. Lees verder

Betonhuis

De VWN werkt samen met het betonhuis in het Betonlexicon. De verengingen zijn complementair ten aanzien van de sectoren. Daar waar de VWN zicht vooral voor de wapening in het beton sterk maakt, is het Betonhuis dit voor de sector van het beton zelf. Lees verder

NEN

NEN is een instantie die de wetgeving in normen omzet. De VWN neemt deel in commissies en adviesorganen waar de NEN werkt aan de normen die betrekking hebben op het wapeningstaal.

KIWA

Wetgeving wordt door de NEN omgezet in normen. Bedrijven kunnen worden getoetst op de juiste uitvoering van de normen. Daartoe stelt de KIWA normen op (BRL's) waarvoor bedrijven zich kunnen certificeren. De samenwerking met de KIWA is op het vlak van overleg in de commissies die de BRL's opstellen en vormgeven.

Onze opleiding-partners

VWN biedt beroepsopleidingen aan op MBO 2- en 3-niveau. Wij doen dat in samenwerking met onderstaande partners;

SOMA-college
Werken aan de nieuwste wegen, tunnels, woonwijken, gebouwen en bedrijfsterreinen. In Nederland maar ook daarbuiten. Dat leer je op het SOMA College: Dé vakschool voor de infra.
Je leert bij ons het infra vak dat bij jou past. Niet alleen met je hoofd, maar ook met je handen. Op school en in de praktijk. Zo ontwikkel je een goed fundament voor een carrière. Samen met anderen die jouw passie voor infra en moderne techniek delen.
Op de website vind je informatie over onze school, mbo-infra-opleidingen, faciliteiten, het werkveld en nog veel meer.

Civilion
Civilion is hét opleidingsinstituut dat landelijk studenten opleidt tot waar vakpersoneel in de Civiele Bouw. Bij Civilion komen mensen samen die affiniteit hebben met techniek, die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en verantwoord werken aan het verbeteren van de infrastructuur, watermanagement en energievoorziening in Nederland.
Civilion is 30 jaar geleden opgericht voor en door aannemingsbedrijven om ondersteuning te bieden op het gebied van werven, selecteren, coachen en opleiden van vakkundig personeel. Bij Civilion volgen studenten een mbo-niveau 2, 3, 4 of hbo-opleiding in een combinatie van werken en leren. En met een diploma op zak stimuleren we dat je verder gaat studeren. Hierdoor kun je doorgroeien als student in je werk en in je functie. Een aantal functies binnen de Civiele Bouw waar Civilion voor opleidt zijn: Betonstaalverwerker, Betontimmerman, Voorman, Uitvoerder, Werkvoorbereider, Tekenaar, Calculator, etc. Op de website vind je meer informatie over het opleidingsinstituut voor de Civiele Bouw.

Volandis
Volandis is het kennis- en adviescentrum voor de Bouw & Infra. Een non-profitorganisatie die werkgever en werknemer ondersteunt met informatie over: Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Via Volandis kun je een EVC-traject volgen. Hierdoor vergroot jij je kansen om zo lang mogelijk te kunnen blijven werken. Als je destijds geen diploma voor een beroepsopleiding hebt behaald, kun je wel je ervaring laten registreren. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Competenties zijn de kennis en vaardigheden die je moet hebben om een beroep uit te voeren. Je toont je vakbekwaamheid aan en je ontvangt hiervoor het ervaringscertificaat. Dit certificaat is, via het ROC, te verzilveren in een diploma, mits er niet teveel scholing nodig is.

SBB
Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB erkent en begeleidt de leerbedrijven waar studenten terecht kunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. SBB maakt afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen. Verder levert SBB feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. Tot slot adviseert SBB de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie zie de website van SBB.

De Borisaanpak van SBB
De Borisaanpak is een speciaal traject dat SBB ontwikkeld heeft voor jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Deze jongeren zijn niet in staat om een startkwalificatie te halen op mbo-niveau. Maar samen met erkende Borisleerbedrijven kunnen scholen deze leerlingen wel opleiden voor werkprocessen uit de kwalificatiestructuur van het mbo en kunnen deze jongeren dit afsluiten met een Praktijkverklaring. Voor meer info zie SBB Borisaanpak.

De Beroepentuin

Alles voor de branche

Interessante informatie over de branche

Voor de branche

Betonstaal is een essentiële schakel in het vervaardigen van betonnen elementen. De betonstaal-branche, of sector, kunnen we in een aantal stappen onderverdelen.

Hierin maken we onderscheid in elementen van het gehele proces van de verschillende disciplines. Natuurlijk zijn er bedrijven en ook leden van de VWN die meerdere disciplines uitvoeren

De branche uitgelegd

Techniek

Techniek vormt één van de speerpunten van de vereniging. Eenduidigheid in techniek en normen binnen het vakgebied worden gevolgd, bewaakt en gedeeld met de leden en de markt.

Wij volgen ook de ontwikkelingen nauwgezet. De commissie techniek houdt zich bezig met allerhande ontwikkelingen op normengebied binnen de NEN en de daaruit voortvloeiende BRL's.

Meer over techniek