SBB: Praktijkleren met de praktijkverklaring

Voor sommige mensen is het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat niet direct binnen handbereik. Praktijkleren met de praktijkverklaring biedt dan uitkomst: kortdurende scholing voor praktische vaardigheden, die de medewerker volledig op de werkvloer kan aanleren.

Praktijkleren met de praktijkverklaring is tegelijkertijd een aanpak waarmee jongeren uit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs hun plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt.

De deelnemer ontvangt een praktijkverklaring voor de geleerde werkprocessen uit de mbo-kwalificatiestructuur, die met de branche zijn afgesproken.

De aanpak is gebaseerd op de systematiek van het werkend leren uit het middelbaar beroepsonderwijs, een systeem dat al bijna een eeuw in de onderwijswetgeving is verankerd.
Voor 10.000 jongeren per jaar is dit de belangrijkste route naar arbeid en voor het bedrijfsleven is het de belangrijkste manier om nieuw personeel uit de doelgroep op te leiden en te werven.

Meer informatie over deze aanpak kun je lezen op de flyer.

Jongeren van het PRO en het VSO hebben vaak moeite met het theoretisch leren, maar zijn juist sterk in de praktische vaardigheden. Deze jongeren stromen vaak vanuit een stage rechtstreeks door naar de arbeidsmarkt. Tips voor de begeleiding van jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte vind je hier.

Wil je als bedrijf aanhaken bij de leerlingen van het PRO of VSO? Hierbij enkele tips:

  • zoek contact met een PRO- of VSO-school bij jou in de regio
  • geef gastlessen op een school
  • nodig het stageteam uit om kennis te maken met je bedrijf
  • organiseer regionale bedrijfsbezoeken
  • hang een poster op bij scholen
  • sponsor bijvoorbeeld een introductieweek van een opleiding

Voor verdere uitwerking van de tips kun je ook kijken op de website van Het Grote Stageboek van Maarten Brand.

Wil je meer weten over je mogelijkheden als leerbedrijf, kijk dan op de website van SBB.

 

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden