SBB: Praktijkleren / Boris traject

SBB: Praktijkleren / Boris traject

Het leerwerktraject Boris is een aanpak die leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs helpt bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt.
De aanpak is gebaseerd op de systematiek van het werkend leren uit het middelbaar beroepsonderwijs, een systeem dat al bijna een eeuw in de onderwijswetgeving is verankerd.
Voor 10.000 jongeren per jaar is dit de belangrijkste route naar arbeid en voor het bedrijfsleven is het de belangrijkste manier om nieuw personeel uit de doelgroep op te leiden en te werven.

Meer informatie hierover vind je op de website van SBB.

Wil je als bedrijf aanhaken bij de leerlingen van het praktijkonderwijs met het Boris-traject? Hierbij enkele tips:

  • zoek contact met een praktijkschool bij jou in de regio
  • geef gastlessen op een praktijkschool
  • organiseer bedrijfsbezoeken
  • hang een simpele poster op bij scholen
  • sponsor een studievereniging
  • sponsor bijvoorbeeld een introductieweek van een opleiding

Voor verdere uitwerking van de tips kun je ook kijken op de website van Het Grote Stageboek van Maarten Brand.

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden