Vlechtbedrijven

Deze leden zijn actief met het op de bouwplaats vlechten en/of binden en monteren van het wapeningsstaal. Belangrijke onderwerpen voor deze leden zijn arbeidsvoorwaarden (CAO's), arbeidsomstandigheden en veiligheid. Hierbij speelt overleg met Inspectie SZW een belangrijke rol.

Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen is een steeds terugkerend agendapunt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om zaken als ketenoptimalisatie en duurzame inzetbaarheid van personeel.

Het personeel dat bij de vlechtbedrijven werkzaam is valt onder de CAO voor de Bouwnijverheid. Deze leden leveren input voor de Cao-onderhandelingen. Maar ook bij de opzet van opleidingen en cursussen - om de vakbekwaamheid van de medewerkers op peil te houden en te vergroten - worden ze betrokken.

Terug naar voor de branche

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden