Producenten van wapeningsstaal

Deze leden leveren wapeningsmaterialen aan de ondernemingen in de branche. Daaronder vallen de rollen, staven en netten, maar ook tralieliggers die gebruikt worden door de prefab centrales en de vlechtbedrijven. Wij mogen de grotere ondernemingen in de branche onder onze leden rekenen.

Naast het wapeningstaal zijn er vele aanvullende producten en diensten die nodig zijn voor het verwerken van wapeningstaal. Hieronder vallen onder andere bedrijven voor afstand houders, machines, automatiseringssystemen en wat daar verder bij komt kijken. Ook deze ondernemingen kunnen lid zijn en worden van onze vereniging.

Op deze manier hebben wij een zeer brede groep van belanghebbende in de sector die een luisterend oor of een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelingen en innovaties in de wapeningssector.

Terug naar voor de branche

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden