Over ons

VWN, betrouwbaar, veilig en solide: één stalen gezicht voor de bouw.

De wapeningssector levert de kern voor menig bouwwerk. Zonder wapening zou beton geen fundament kunnen zijn of constructie kunnen leveren: een wereld zonder is dan ook ondenkbaar. Tegenwoordig is er in de bouw haast niks meer onmogelijk, onze materialen zijn daarin een verbindende factor. Na voltooiing van een bouwwerk is wapening echter niet meer zichtbaar en voldoet haar functie dus ongezien, onzichtbaar, met alle kennis en ervaring, onderzoek en innovatie die erin gestoken is.

Het gezicht van de sector

De Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN) maakt zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt. Ook omdat de omstandigheden waaronder de sector opereert, steeds sneller wijzigen. Met dat voor ogen is de VWN de organisatie die pal wil staan voor de belangen van de aangesloten bedrijven, met één gezicht en bovendien de leden wil stimuleren nieuwe kansen te creëren.

Professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen, zomaar wat onderwerpen die voor de leden van de VWN erg belangrijk zijn en binnen de vereniging volop aandacht krijgen. Bijvoorbeeld door het organiseren van thema- en discussiebijeenkomsten. De vereniging is opgedeeld in drie commissies die onderling nauw samenwerken:

  1. Techniek
  2. Scholing en Opleiding
  3. Promotie

Meer over ons

Maak kennis met onze vereniging

Werkzaamheden

De bouwsector is vanwege de veelzijdigheid een innovatieve sector en zo ook zijn er veel innovaties en ontwikkelingen in de wapeningssector. 

Wij proberen als VWN dan ook de veranderende omgeving goed in de gaten te houden en jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die in de sector plaatsvinden. Zo verrichten wij een aantal werkzaamheden waar jij profijt van hebt als lid van de VWN.

Wat doet VWN voor jou?

Promotie

Wapenen in beton is een bijzonder mooi vak in al haar onderdelen. De commissie Beeldvorming en Promotie heeft als missie dit meer, duidelijker en beter onder de aandacht te brengen.

Er is veel te vertellen over het vak en er gebeurt veel ten aanzien van ontwikkelingen in onze dynamische sector. Lees meer over de werkzaamheden van de Commissie Beeldvorming en Promotie of sluit je ook aan!

Meer over promotie