Leden

Betrouwbaar, veilig en solide

Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen. Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago.

Door het lidmaatschap van de Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra (AFNL) - koepel van brancheorganisaties van gespecialiseerde aannemers – is de VWN vertegenwoordigd in overkoepelende werkgeversorganisaties en bedrijfstakfondsen en betrokken bij de lobbyactiviteiten richting overheden en politiek. Aansluiting bij de AFNL betekent ook directe betrokkenheid bij de totstandkoming van de Bouw- en UTA-CAO. VWN-leden die deze CAO’s toepassen krijgen via het ledenbulletin informatie over de belangrijkste ontwikkelingen in de bouw en informatie over lonen, (sociale) premies en dergelijke. Voor specifieke vragen over arbeidsvoorwaarden kunnen zij gratis een beroep doen op een telefonisch helpdesk.

 

Alles voor leden

Relevante pagina's

Ledenoverzicht

Maak kennis met onze leden! Inmiddels heeft een mooi aantal leden zich bij de vereniging aangesloten.

Onze leden zitten verspreid over het hele land en bevinden zich grofweg gezegd in drie verschillende branches; wapenings- en prefabcentrales, vlechtbedreven en productenten van wapeningsstaal.

Ontmoet onze leden

Agenda

Het bestuur en de leden van de vereniging komen regelmatig bijeen om te vergaderen. Op deze pagina kun je zien welke vergaderingen er op de planning staan. 

Er vinden regelmatig vergaderingen plaats voor; het Werkveld Advies Commissie (WAC), Commissie Promotie, Bestuur. Daarnaast zijn er Algemene Ledenvergaderingen.

Bekijk agenda

Downloads

Handige documenten en naslagwerken vind je op deze pagina. Dit zijn documenten die relevant zijn voor jou als bedrijf in de branche.  

Op deze pagina vind je diverse informatie om te downloaden. Deze zijn helemaal gratis en vrij voor jou beschikbaar.

Bekijk downloads