Alles voor leden

Relevante pagina's

Ledenoverzicht

Maak kennis met onze leden! Inmiddels heeft een mooi aantal leden zich bij de vereniging aangesloten.

Onze leden zitten verspreid over het hele land en bevinden zich grofweg gezegd in drie verschillende branches; wapenings- en prefabcentrales, vlechtbedreven en productenten van wapeningsstaal.

Ontmoet onze leden

Agenda

Het bestuur en de leden van de vereniging komen regelmatig bijeen om te vergaderen. Op deze pagina kun je zien welke vergaderingen er op de planning staan. 

Er vinden regelmatig vergaderingen plaats voor; het Werkveld Advies Commissie (WAC), Commissie Promotie, Bestuur. Daarnaast zijn er Algemene Ledenvergaderingen.

Bekijk agenda