Terminologie

In de betonstaalwereld zijn er veel verschillende termen en begrippen. Onze partner het BetonLexicon heeft hét woordenboek voor de betonwereld vormgegeven. Zo wordt er één en dezelfde taal gesproken en wordt er voorkomen dat er spraakverwarring komt.

Heb je een woord wat je graag opgenomen zou willen hebben? Laat het dan hier weten!

Hieronder staan de meest gebruikte begrippen. Klik op het woord om naar de pagina van het BetonLexicon te gaan.

 • Buigwinst - Het verschil tussen de werkelijke lengte en de theoretische lengte van een gebogen staat.
 • Buigstaat - Materiaalstaat van de wapening uit een project.
 • Buiging - De belastingtoestand waarbij op het punt van het maximale moment de dwarskracht nul is.
 • Buigdoorn - De (ronde) vorm waaromheen wapeningsstaven worden gebogen.
 • BRL (beoordelingsrichtlijn) - Document waarin alle eisen, voorschriften en wetten zijn opgenomen die van toepassing zijn op het product/proces en de bepalingsmethode om aan te tonen dat het product aan deze eisen voldoet.
 • Bouwstaalnet - Vooraf vervaardigd wapeningsnet uit (gepuntlaste) staven betonstaal.
 • Bouwstaalmat - In spreektaal wordt vaak gesproken over matten. De juiste term is netten.
 • Borgstaaf - Hulpstaaf die bij losse wapening de samenhang en de dekking borgt.
 • Betonstaal - Staal, bedoeld om te worden gebruikt als wapening in beton.
 • Dwarskracht - Een binnen een constructie(deel) optredende inwendige kracht die loodrecht op de as van de constructie werkt.
 • Gewapend beton
 • Hulpwapening - Betonstaal dat geen onderdeel uitmaakt van de constructieberekening.
 • KOMO - Kwaliteitsmerk voor de bouw.
 • Koppelstaaf - Staaf van geprofileerd betonstaal, die in een betonverharding ter plaatse van langsvoegen wordt aangebracht.
 • Korf - Vooraf vervaardigd samenstel van staven en beugels.
 • LCA - Levenscyclusanalyse
 • Mechanische koppelingen van betonstaal - Mechanische verbinding of koppeling van wapeningsstaven.
 • Natte knoop - Zie: natte verbinding
 • Prefab wapening - Vooraf vervaardigde wapening
 • Support - Voorziening die wordt gebruikt om de positie tussen de wapeningslagen te waarborgen, bijvoorbeeld om de bovenwapening bij een plaat te ondersteunen.
 • Tralieligger - Een twee- of driedimensionale constructie van staal bestaande uit een bovenstaaf, een of meer onderstaven en diagonaalstaven.
 • Wapeningsstaal - Staal, toegepast in betonconstructies om trekspanningen en schuifspanningen op te nemen
 • Wapeningsdekking - Zie: dekking
 • Wapening (in beton) - Versterking van beton om de in betonconstructies optredende trekspanningen en schuifspanningen op te nemen

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden