Betonvereniging

De Betonvereniging is hét kennisnetwerk voor de (beton)bouw. Sinds de oprichting in 1927 is de Betonvereniging de bindende factor tussen overheden, bouwers, adviseurs en kennisinstituten. Een springlevend netwerk van professionals op alle mogelijke niveaus, met als doel kennis te vergroten. Daarvoor organiseren zij niet alleen bijeenkomsten, maar verzorgen zij vooral technische praktijkopleidingen. Jaarlijks studeren ongeveer 1200 studenten bij hen af op MBO, HBO en Masterniveau.
 
Betondag, hét evenement voor de betonwereld. Jaarlijks organiseert de Betonvereniging de Betondag. Een kennis- en netwerkevenement dat met 3.000 deelnemers en bijna 200 exposanten met afstand de grootste eendaagse manifestatie in de Europese bouw is. De Betondag bestaat uit een uitgebreid congresprogramma, project places, en een Betonmarkt met exposanten.

Terug naar partners

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden