Opname en PowerPointpresentatie webinar: de meerwaarde van een BRL 0507 certificaat

Inmiddels zijn er 2 webinars geweest inzake ‘De meerwaarde van een BRL 0507 certificaat (in relatie tot de Wet Kwaliteitsborging)’.

Het webinar van 15 november jl. is opgenomen, zodat eenieder het webinar nog eens kan bekijken. Het webinar is te vinden op de intranetpagina van onze website, waar ook de PowerPointpresentatie van dit webinar is te vinden.

In het Webinar wordt duidelijk gemaakt wat de invloed van de wetgeving is op het opzetten van de BRL 0507. Verder wordt duidelijk wat het nog meer kan betekenen voor de onderneming die haar werk heeft in het verwerken van betonstaal op de bouwplaats. Het is niet alleen een wetgevingsaangelegenheid.

Voor vragen kunnen jullie terecht bij de KIWA of zoals altijd voor alle vragen en/of belangstelling bij het secretariaat van de VWN.

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden