Het nieuwe KOMO-procescertificaat volgens BRL-0507

“Certificeren móet niet, maar je moet het zeker willen”

Het nieuwe KOMO-procescertificaat volgens BRL-0507
“Certificeren móet niet, maar je moet het zeker willen”

Het KOMO-keurmerk kennen we al meer dan 55 jaar. Grote kans dat je werkt met producten voorzien van een KOMO-label. De kwaliteit die je levert, hangt natuurlijk niet alleen af van de producten waarmee je werkt, maar ook hóe je ermee werkt. Met de nieuwe beoordelingsrichtlijn 0507 kunnen betonstaalverwerkers nu ook een KOMO-procescertificaat behalen. Wat houdt dit certificaat precies in? Wat levert het je op? En wat is de link met de Wet kwaliteitsborging die op 1 januari 2022 van kracht gaat? We vragen het Jan Koers, programmamanager Wet kwaliteitsborging bij keuringsinstituut Kiwa, dat bedrijven als onafhankelijke derde partij helpt bij het certificeren.

 
Stel je eens voor: een opdrachtgever vraagt je om een verslag waarin je jullie proces voor het aanbrengen van wapeningsstaal van A tot Z beschrijft. Heb je deze zo paraat of breekt het zweet je uit, omdat de processen en procedures niet centraal zijn vastgelegd? Iets om over na te denken, want na de invoering van de Wet kwaliteitsborging op 1 januari 2022 krijg je bij elk project te maken met een externe kwaliteitsborger die alle risico’s in kaart brengt en vastlegt in een borgingsplan. Is deze persoon er niet van overtuigd dat je zult voldoen aan de geldende voorschriften en normen bij het uitvoeren van het werk? Dan is de kwaliteitsborger verplicht dit te melden, met alle gevolgen van dien. Bedrijven die gecertificeerd zijn volgens de nieuwe KOMO-beoordelingsrichtlijn 0507 hebben volgens Jan Koers van Kiwa straks een streepje voor, al benadrukt hij dat dit niet de hoofdreden moet zijn om je te laten certificeren. “Doe het niet om het papiertje, maar omdat je jouw kwaliteit en jouw processen écht wil waarborgen en verbeteren”.

Wat is de meerwaarde van dit KOMO-procescertificaat, naast bijvoorbeeld bestaande ISO- en VCA-certificeringen?
“Betonstaalproducten kunnen op verschillende manieren gecertificeerd worden. Er is dus veel controle op de producten zelf, maar niet op de manier waarop deze uiteindelijk verwerkt en aangebracht worden. En dat moet natuurlijk wel, want onjuist aangebrachte wapening kan grote  gevolgen hebben. Beoordelingsrichtlijn-0507 is bedoeld om de kwaliteit van alle processen en procedures binnen een bedrijf in de wapeningssector te waarborgen. Is het verplicht? Nee. Moet je het willen. Zeker! Want als bedrijf wordt je er direct beter van. En je bespaart zelfs kosten.”

In welk opzicht?
“Om het KOMO-procescertificaat te krijgen, toetst een onafhankelijke partij jullie kwaliteitssysteem tot in de kleinste details. Daarnaast moet je voorafgaand aan het toetsingsmoment een zogeheten IKB-schema (voor interne kwaliteitsbewaking) opstellen, waarbij je alle processen en procedures binnen je bedrijf vastlegt. Bij de aanmelding voor het certificaat ontvang je hiervoor een handig model IKB-schema. Dit schema geeft je houvast bij het inrichten van een ijzersterk kwaliteitssysteem en is een handig middel om goed inzichtelijk te krijgen waar mogelijke knelpunten in je processen zitten. De praktijk wijst uit dat bedrijven met dit schema beter in staat zijn om verbeteringen door te voeren, fouten in een eerder stadium kunnen opsporen en oplossen en zo faalkosten tot een minimum weten te beperken. Want ook al werk je met de beste vakmensen die je volledig vertrouwt, iedereen heeft bepaalde blinde vlekken. Een frisse, objectieve blik van buitenaf kan je interessante inzichten opleveren. Denk aan creatieve werkwijzes die in de loop der tijd zijn ontstaan door een systeem dat niet optimaal werkt. Met de beste bedoelingen zijn wellicht creatieve workarounds bedacht om alsnog tot een goed eindresultaat te komen, maar het is de vraag of dit de meest efficiënte manier is. Alleen al het proces dat je doorloopt om het keurmerk te krijgen, draagt bij aan een betere kwaliteit en helpt je om fouten bij de oorzaak aan te pakken.”

Is het inrichten van een kwaliteitssysteem niet vooral iets voor grote organisaties?
“Processen vastleggen en borgen is natuurlijk extra belangrijk voor grotere bedrijven, zeker wanneer teams bestaan uit mensen met verschillende disciplines, die niet allemaal dezelfde werkwijze geleerd hebben op school of niet dezelfde taal spreken. Communicatie is namelijk een bepalende factor in elk proces. En als een instructie eerst langs vier mensen moet, voordat het terecht komt bij de persoon die het moet uitvoeren, is de kans op ruis natuurlijk groter dan binnen een kleiner bedrijf met korte, rechtstreekse lijntjes. Maar dat houdt niet in dat het KOMO-procescertificaat niet relevant is voor kleine bedrijven. Om even het bruggetje te maken naar de Wet kwaliteitsborging die volgend jaar van kracht gaat. Als een aannemer aansprakelijk wordt gesteld voor gebreken aan een bouwwerk, kun je er op rekenen dat ze je ook als (klein) bedrijf snel weten te vinden om bewijs aan te leveren. Kun je dit niet, dan kan de impact enorm zijn. Een goedlopend proces waarbij de pijlers ‘traceerbaarheid’, ‘controleerbaarheid’ en ‘reproduceerbaarheid’ goed zijn afgedekt, beschermt je ook tegen claims in de toekomst. En dat is voor elk bedrijf belangrijk, hoe groot of hoe klein je ook bent.”

Als er bij elk project een kwaliteitsborger ingeschakeld wordt door de opdrachtgever, is dat niet voldoende om aan de nieuwe wet te voldoen? Die controle vindt toch vooraf plaats?
“Ik merk dat dat veel bedrijven, zeker onderaannemers, de impact van de Wet kwaliteitsborging onderschatten. Je krijgt straks bij elk project te maken met een andere kwaliteitsborger, die verschillende kwaliteitsborgingssystemen hanteren. Dat betekent dat je er bij project A met het aanleveren van een paar documenten wel bent, terwijl de kwaliteitsborger op project B overal bewijs en foto’s van wil zien. Met een KOMO-procescertificaat op basis van een IKB-schema hou je de regie meer in eigen hand, ben je minder overgeleverd aan de grillen van de kwaliteitsborger en zal er minder toezicht nodig zijn, omdat je met het certificaat al hebt aangetoond dat jouw kwaliteit op orde is.”

Kunnen we erop vertrouwen dat de kwaliteitsborger waarde hecht aan dit keurmerk?
“Dat denk ik wel. En opdrachtgevers zullen dit ook doen. Zeker wanneer deze partijen merken hoeveel tijd aan onderzoek en controles het in de praktijk scheelt. En hoewel het keurmerk niet verplicht is, zijn opdrachtgevers vrij om het straks te eisen. Ik kan me voorstellen dat je met een KOMO-procescertificaat op zak sneller een voorkeurspartner wordt.”

Wat wil je bedrijven die nog twijfelen – bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat het veel tijd en geld kost – meegeven?
“Nogmaals, doe het niet om het papiertje, maar om er als bedrijf echt beter van te worden. Als dat je insteek is, zal het je heel veel brengen. Reken maar eens uit wat het je oplevert als je je faalkosten tot een minimum beperkt, je verschillende processen efficiënter inricht en straks eenvoudiger en sneller door de ‘keuring’ van de kwaliteitsborger komt. En wat de ‘administratieve rompslomp’ betreft: vaak registreer je al meer dan je denkt, maar doe je dit onbewust. Het certificeringsproces volgens BRL-0507 maakt je bewust van alle invloeden op de eindkwaliteit. En uiteindelijk scheelt het je ook juist tijd: één keer heel goed al je processen onder de loep nemen betekent dat je dit later niet per project helemaal opnieuw hoeft te doen.”

Laten certificeren volgens de BRL-0507?
Wil je jouw bedrijf je laten certificeren volgens de BRL-0507? Neem dan contact op met Kiwa Nederland via nl.salesbouw@kiwa.com of stuur een mail naar secretariaat@wapned.nl.

Coming soon: Webinar BRL-0507 en de Wet kwaliteitsborging
We kunnen ons voorstellen dat je nog veel vragen hebt omtrent dit nieuwe KOMO-procescertificaat en de Wet kwaliteitsborging. Daarom organiseert Vereniging Wapeningsstaal in samenwerking met Jan Koers van Kiwa Nederland binnenkort een webinar zodat je al jouw vragen persoonlijk kunt stellen. Hou onze website in de gaten voor meer informatie.

Lees ook:
Statushouders aan het werk in de wapeningsbranche
Lerend werken in de wapening: “Een afwisselend vak, waarmee je heel veel kanten op kunt”
Wapenen in 3D: “Voordat je gaat bouwen, heb je het al een keer gemaakt”

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden