UTA dossier op tafel tijdens cao-onderhandelingen Bouw en Infra

“Een onderhandelingsresultaat is binnen handbereik” stelt George Raessens, voorzitter van de werkgeversdelegatie na twee dagen van intensieve gesprekken met de bonden. “Met focus kunnen we snel een overeenkomst sluiten die perspectief biedt voor íedereen die werkt in de bouw en infra.”

Hoewel het onzekere tijden zijn voor de sector zijn de onderhandelingen over een nieuwe CAO in volle gang. De opgave voor de bouw is immers groot. De corona situatie lijkt zich gunstig te ontwikkelen en ook op het terrein van stikstof wordt enige vooruitgang geboekt. Desondanks blijft de toekomst voor de bouw en infra ongewis.

In dit ingewikkelde krachtenveld lag de afgelopen dagen het UTA dossier op tafel bij de onderhandelaars. Daarnaast riepen werkgevers deze week de bonden op focus in de onderhandelingen aan te brengen. “Als die er is en we niet nodeloos blijven hangen op de details kunnen we er met de bonden snel uit zijn en een cao presenteren die werkt voor alle mensen in de bouw en infra.”, aldus George Raessens.

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden