Ron van Someren, een update van de opleiding Betonstaalverwerken!

Blokweek 2, funderingen

Blokweek 2 bestond uit funderingen, zowel voor de theorie als de praktijk.

Aan de hand van een PowerPointpresentatie zijn de leerlingen voorgelicht en hebben zij een uitleg gekregen van funderingen. Vervolgens hebben zij enkele opdrachten gekregen. Aan de hand van een tekening kregen de leerlingen diverse vragen over een fundering. De fundering zijn de leerlingen later in de praktijk gaan vlechten. Aan het einde van de scholing kregen de leerlingen een theoretische toets.

Na elke scholingsweek krijgen de leerlingen een opdracht die zij op het werk moeten gaan uitvoeren. De opdracht nemen zij vervolgens mee naar de eerstvolgende scholingsweek. De opdracht dient ondertekend te worden door de leermeester/begeleider.

Leerlingen voor niveau 2 en 3 kunnen nog steeds aangemeld worden.

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden