Officiële aanvraag opleidingen Betonstaalverwerken in Nederland

Beste leden,

In 2018 heeft onze intensieve  samenwerking met Civilion, SOMA-college en KplusV uiteindelijk geresulteerd in het indienen van de officiële aanvraag “Realisatie opleidingen betonstaalverwerken in Nederland”.

De aanvraag is conform de geldende regels van het Ministerie voor eind februari 2019 ingediend.

Inmiddels hebben wij officieel bericht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat onze aanvraag in behandeling is genomen.

We zijn er nog niet.

In maart 2019 krijgen we nog een gesprek met de beoordelingscommissie, die de minister adviseert.

Uiterlijk 23 mei 2019 ontvangen we een definitief besluit. We hebben er alle vertrouwen in dat de uitkomst positief zal zijn.

Dank aan eenieder die bijgedragen heeft om te komen tot de huidige situatie in onze toekomstige opleiding betonstaal verwerken.

Zonder uw hulp was dit niet mogelijk geweest.

Met vriendelijke groet,

André de Koning, directeur

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden