Nieuwe datum voor de ALV

De nieuwe datum wordt 6 juni 2019

Vorige week hebben wij de ALV aangekondigd met een mooi programma op 16 mei a.s.

Wij hebben echter gemeend de datum te moeten verschoven naar 6 juni, omdat wij dan ook de uitslag van de subsidieaanvraag hebben.

De datum voor de ALV wordt dus 6 juni 2019. De locatie en de tijden blijven ongewijzigd. De definitieve uitnodiging volgt te zijner tijd.

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden