NEN 6008/1 en NEN-EN 1992-1-1+C2/NB/A1

Allereerst willen wij allen hartelijk danken voor de reacties op de ontwerp documenten van de NEN 6008/1 en de NEN-EN 1992-1-1+C2/NB/A1.

Normen opstellen en/of aanpassen is een tijdrovende aangelegenheid, niet alleen technische inhoudelijk, maar ook omdat er veel partijen bij betrokken zijn. Kennis, inzicht en medewerking van leden binnen de vereniging is dan ook van belang.

Het is goed te zien dat er serieus naar de voorstellen is gekeken en wij bedanken jullie dan ook voor de tijd en de energie die jullie hieraan gegeven hebben.

De commentaren zijn nu verwerkt en doorgegeven aan de NEN. Eind September is een vergadering gepland om de kritiek binnen de commissie te behandelen. Wij zullen jullie kort daarna informeren wat daar is uit gekomen en wat het vervolg zal zijn.

Namens de voorzitter commissie Techniek

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden