Een update van de docenten: MBO niveau 3 leerlingen - Voortgezet Betonstaalverwerker

Na het maken van een werkschema zijn de heren begonnen met het vlechten van de fietstunnel. Twee leerlingen zijn de wapening gaan afschrijven en één leerling is de supporter rekken gaan lassen. De deelnemers werkten goed samen en het overleg was ruim voldoende. Dit resulteerde in een voldoende voor de werkzaamheden. Hierbij willen de docenten Balvert Betonstaal bedanken voor het beschikbaar stellen van de wapening. Deze groep leerlingen heeft nog één keer scholing en gaan dan op voor het praktijkexamen.

Erwin, Michel en Ron

  

  

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden