Webinar Praktijkleren MBO

Op 27 januari van 12.00-13.00 uur én 29 januari van 15.00-16.00 uur organiseren VNO-NCW, MKB-Nederland en SBB het webinar ‘Praktijkleren in het mbo’ voor leerbedrijven, brancheorganisaties en O&O-fondsen. Het webinar gaat in op de mogelijkheden van het derde steun- en herstelpakket voor om- en bijscholen van (nieuwe) medewerkers en werkzoekenden via praktijkleren in het mbo. In 2021 komt hier 63 miljoen euro voor beschikbaar, zowel voor de kosten van de mbo-instelling als van het leerbedrijf. Aanmelden voor één van de webinars kan via deze link.

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden