Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 28 november 2019

Het jaar loopt al langzaam ten einde en er is nog veel te doen.

De bouw is geconfronteerd met serieuze knelpunten, die niet op korte termijn zijn op te lossen. Stikstof, PFAS, gekwalificeerde mensen en niet te vergeten nieuwe technologische ontwikkelingen.

Dat laatste zouden we bijna vergeten in deze roerige tijd waarin we, ook als VWN, ons tot op het Malieveld hebben begeven.

Dit jaar sluiten we af met een Algemene Ledenvergadering op donderdagmiddag 28 november a.s. waarin we toch ook aandacht willen geven aan laatstgenoemde thema ‘technologie en ontwikkeling’.
We gaan hiervoor naar het 3D-makerszone in Haarlem (https://www.3dmakerszone.com/).

Deze innovatie in de bouw in combinatie levert voldoende stof tot nadenken over ons toekomstbeeld met kansen en bedreigingen in een snel veranderende markt.

Daarnaast praten we jullie bij over alle ontwikkelingen in het afgelopen jaar en blikken vooruit naar 2020.

Deze week komt de uitnodiging per mail met het aanmeldingsformulier naar jullie toe. De documenten voor de ALV worden op de website (in het gesloten gedeelte) geplaatst. Met de inlogcode zijn deze documenten bereikbaar.

Mocht het zo zijn dat je de inlogcode niet meer hebt of nog niet had aangevraagd, dan is dit een goed moment om het bij het secretariaat op te vragen.

We kijken er naar uit jullie in Haarlem te zien.

Met vriendelijke groet,

André de Koning
Directeur

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden