Uitreiking vakdiploma

0p 16 juli 2021 is de diploma-uitreiking geweest van de vakopleiding Betonstaalverwerken (niveau 2) en Voortgezet Betonstaalverwerker (niveau 3). Er zijn 7 leerlingen op niveau 2 geslaagd, waarvan 1 cum laude en 4 leerlingen op niveau 3, waarvan 2 cum laude.

De lid-bedrijven zullen door de VWN worden benaderd voor het uitkeren van de diplomabonus.

De diploma-uitreiking vond plaats bij het Soma-College in Den Bosch in de hal waar de leerlingen tijdens hun opleiding de praktijk vakken hebben gevolgd. Over alle leerlingen  werd door de leraar Ron van Someren een kort verhaaltje verteld over het verloop van hun opleiding, waarna ze hun diploma mochten ondertekenen en in ontvangst konden nemen. Tezamen met het diploma ontvingen de geslaagden vanuit het Soma-College een mooi badlaken.

Het was leuk om te zien dat er familie en branchegenoten bij de uitreiking aanwezig waren.

 

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden