Terugkoppeling open dag SOMA-College d.d. 18 januari 2020

Op zaterdag 18 januari 2020 is er een succesvolle open dag bij het SOMA-College geweest. De volgende kerngetallen zeggen hier iets over:

Uitgedeelde informatiepakketten + 500
Aantal bezoekers op het park
(n.a.v. de getelde auto's)
+ 2.500
Bezoekers in de grondzaal + 1.300
Liters erwtensoep + 357
Aantal aanmeldingen op zaterdag 91

De studenten hebben zich van hun beste kant laten zien. Er is een gezamenlijke W-bekisting gemaakt en daarin is een staalconstructie gevlochten.

Hierbij een kleine impressie van de leerlingen die aan het vlechten zijn.

  

  

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden