Terugblik Algemene Ledenvergadering 28 november 2019

Beste leden,

Op donderdag 28 november 2019 heeft onze ALV plaatsgevonden te Haarlem. Alle relevante stukken van de vergadering staan al op ons intranet.
Als VWN hebben we onze vergadering gehouden bij de 3D Makers Zone om ons na de vergadering te laten inspireren in huidige en toekomstige ontwikkelingen op 3D gebied. Om al onze leden te laten meegenieten van de nieuwe technieken verwijzen we naar de website www.3dmakerszone.com.

Het was een goed bezochte vergadering met na afloop een diner. Tijdens het diner werden er diepgaande inhoudelijke gesprekken over ons mooie beroep gevoerd. Een scala aan belangrijke onderwerpen zijn op tafel gekomen.

Terugkijkend kunnen we constateren dat de inspanning van ons allen effect hebben geressorteerd in de commissie Promotie met onder andere de nieuwe website, de commissie Scholing en Opleidingen met onder andere de gestarte opleiding betonstaalverwerker en de commissie Techniek met onder andere het volgen van ontwikkelingen en resulterend in onder meer hernieuwde BRL’ en.

We zijn er echter nog lang niet en zien 2020 als een vervolg jaar op reeds opgestarte acties met vele uitdagingen.

André de Koning
Directeur

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden