Terugblik 2018 en vooruitblik 2019

Beste allen,

Het nieuwe jaar 2019 is gestart en hierbij treft u een kleine terugblik over 2018 en vooruitblik over 2019 van de VWN aan.

Van mijn zijde een speciaal dankwoord aan Hein de Bruin, die tijdens mijn gedwongen afwezigheid in 2018 een en ander heeft opgevolgd. De ‘valse start’ in 2018 hoop ik in 2019 goed te maken.

Het is goed te constateren dat de inspanning van het voltallige bestuur in combinatie met de leden, Civilion en SOMA College heeft geleid tot het opzetten van de hernieuwde opleiding Betonstaalverwerking, die medio 2019 zijn beslag zal krijgen. We zijn er nog niet en eenieders inspanning om de opleiding tot een succes te maken is dringend gewenst.

Verder hebben wij het PR-beleid onder de loep genomen en zijn er in 2018 diverse acties opgestart om de naamsbekendheid van de VWN intern en extern te verbeteren. In 2019 gaan wij hiermee door.

Op het gebied van normen heeft de VWN middels deelname in diverse normcommissies haar invloed binnen de NEN en aansluitend de Europese commissie. Een langzaam en stroperig proces, maar een zeer belangrijk speerpunt van onze vereniging.

Wat de invloed zal worden van het beoogde staal quotum is een item voor 2019 met nog onbekende invloeden op de betonstaalmarkt.

Al met al genoeg zaken in 2019 om ons als vereniging de schouders onder te zetten.

Met vriendelijke groet,

André de Koning, directeur

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden