Ron van Someren, een update van de opleiding Betonstaalverwerken!

Blokweek 4, theorie wanden

De scholingsweek is zijn 4e blokweek ingegaan en wordt er gestart met de theorie over wanden. Er komen diverse wanden aan bod (waaronder dilatie, implaat, kimband en kimankers), maar ook stekkenbakken en dekkingsmateriaal. Ook aan het prefab gedeelte is gedacht, zodat ook de in te storten voorzieningen worden meegenomen.

Als theoretische opdracht wordt er een tekening gemaakt (met voor-, boven- en zijaanzicht), schaal 1:10. Vervolgens wordt de wapening ingetekend en genummerd. Aan de hand van de nummering wordt er een buigstaat gemaakt.

Het theoretische gedeelte bestaat uit open vragen, berekeningen die voluit geschreven moeten worden, meerkeuzevragen en ja/nee vragen.

De theorie wordt verzorgd door de opleiders en begeleiders:

  • Heinz van der Donk (Tilborghs Betonstaal BV), links op de foto. Heinz verzorgt de praktijk en springt in bij de theorie om deelnemers een één op één uitleg te geven.
  • Sven de Vaan (Civilion), 2e van links op de foto. Sven bezoekt de deelnemers op hun werkplek, alsmede de leerbedrijven. Hij staat in nauw contact met de leerkrachten om een zo goed mogelijk uitleg en toelichting te kunnen geven aan het leerbedrijf over hoe de leerling er voor staat tijdens de scholingsweken.
  • Dick van Mourik (Bouwstaal Smit), 2e van rechts op de foto. Dick begeleidt in praktijklessen en indien nodig bij de theorie. Zijn specialisme is prefab laswerk.
  • Ron van Someren, rechts op de foto. Ron verzorgt de theorielessen, materialen en tekeningen en houdt contact met mensen die een gastles komen geven. Ook voert hij de gesprekken met de leerlingen, brengt dit in kaart en doet de administratie voor betonstaalverwerkers.

Leerlingen voor niveau 2 en 3 kunnen nog steeds aangemeld worden.

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden