Open dag SOMA-College

Begin de dag in gebouw 20, ontvang daar je programmaflyer en zoek dan zelf je weg waar je wil kijken. Tijdens de open dag vinden er elk uur opleidingspresentaties plaats, kan je uitgebreid de terreinen of practicumlokalen bekijken waar huidige studenten aan het werk zijn. Je kan aan alle docenten, medewerkers en studenten vragen stellen. Over het vinden van een BPV-plek (stage) kan je ook gericht informatie halen. Het intern wonen op het SOMA College is (eventueel) een belangrijk onderdeel een opleiding, daarom is één van de campusgebouwen open en wordt er voorlichting gegeven.  

Voor de open dag hoef je je niet van te voren aan te melden, je bent tussen 09.00 en 15.00 uur van harte welkom om kennis te maken. Houdt er rekening mee dat de laatste presentaties om 14.00 uur starten.

Tijdens deze open dag zijn er tevens vlechters aanwezig van een VWN-lid die een demonstratie gaan geven. Daarnaast zal er een 'wedstrijd onderdeel' plaatsvinden.

Meer informatie kun je ook vinden op soma-collega.nl 

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden