Deelname aan de beroepentuin

Op 17 december 2018 heeft de opening van de Beroepentuin plaatsgevonden. De Beroepentuin is een innovatief leer-werkconcept waarmee grote groepen mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt een 2-weekse praktijk oriëntatieronde krijgen in een 16-tal beroepen en aansluitend in versneld tempo worden opgeleid voor één van deze beroepen waar veel werkgevers om zitten te springen. Er is immers een groot tekort aan gekwalificeerde werknemers voor een breed scala aan beroepen onder andere in de bouw, energietransitie, logistiek en installatie.  

Een van onze VWN-leden (Balvert Betonstaal B.V.) is een werkgever die deelneemt aan de Beroepentuin.

De folder 'Bouwpersoneel van de toekomst' van de Talentuitzender geeft meer informatie over het concept, werken vanuit de beroepentuin, de kosten en tarieven.

Daarnaast heeft ook het AD een artikel geplaatst over de Beroepentuin, 'Beroepentuin: ultrasnelle beroepsopleiding mét baangarantie'.

Onderstaand een kleine impressie van de opening.

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden