De VWN kijkt terug op een geslaagde Algemene Ledenvergadering!

De VWN kijkt terug op een geslaagde Algemene Ledenvergadering!

Er werd bekend gemaakt dat de RIF-subsidie is toegekend! Daar moest natuurlijk op getoast worden. De opleiding van betonstaal verwerker start in september 2019 voor niveau 2. Civilion heeft een prachtige rondleiding gegeven door hun opleidingsgebouw (waar nog hard aan gewerkt wordt).

       

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden