Animatie Samen Veilig Doorwerken

#samenveiligdoorwerken

De Bouw en Techniek was een van de eerste sectoren die samen met paritaire partners een Corona protocol (‘Samen veilig werken’) hebben gerealiseerd. Mede daardoor is de bouw tot op heden niet geraakt door een sector lockdown. Gelukkig is de politieke en maatschappelijke opinie voor de Bouw en Infra op dit moment gunstig. Het wordt van groot belang geacht, dat de bouw door kan blijven bouwen en zelfs meer moet bouwen, de komende jaren minimaal 100.000 nieuwbouwwoningen per jaar. Daarnaast is er een enorme voorraad van bestaande woningen (ca. 7 miljoen) die van het gas af moet, geïsoleerd moet worden en van alternatieve energiebronnen moet worden voorzien.

Voor de Bouw en Infra is er dus enorm veel werk in het vooruitzicht. Mede daarom zou het extra jammer zijn wanneer de Bouw en Infra door verminderde discipline bij de opvolging van de Corona maatregelen, toch nog in een (gedeeltelijke) lockdown terecht zou komen. De cijfers zien er op dit moment weer minder gunstig uit waardoor extra Corona maatregelen niet uit te sluiten zijn. Het is daarom van groot belang wanneer de branches en de ondernemers aandacht vragen om alert te zijn en de maatregelen te blijven opvolgen. Dat wordt vaak als een vervelende boodschap ervaren, een boodschap die soms aan kracht lijkt in te boeten door de duur van de pandemie en als gevolg daarvan de voortdurende herhaling om alert te zijn en de regels in acht te nemen. Juist om die reden heeft AFNL samen met de lidverenigingen besloten om via een korte animatie de boodschap eens op een andere manier onder de aandacht te brengen.

Alles over VWN

Maak kennis met onze vereniging

Over ons

Wij zijn het gezicht van de sector en maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Eén stalen gezicht naar buiten. Dat is een vereiste in een tijd waarin de bouw vernieuwt en het bouwproces opnieuw gedefinieerd wordt.

Wij houden ons bezig met de volgende onderwerpen die voor de leden van de VWN van belang zijn; professionaliteit, kwaliteit van het geleverde werk, techniek, innovatie en duurzaam ondernemen. 

Maak kennis met ons

Leden

Betrouwbaar, veilig en solide. Dat zijn de kernwoorden van waaruit de VWN als brancheorganisatie werkt om de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven te behartigen.

Speerpunten zijn techniek en innovatie en de sociaaleconomische belangen van de bedrijven. En niet te vergeten de promotie van de sector en het bijdragen aan een positief imago. Dit doen wij voor onze leden. 

Voor onze leden